ოთხი სავარძელი – მოქანდაკის ავტოპორტრეტი

ზოგადსაკაცობრიო პროცესების სიმბოლოების შემქმნელი და მათთან დიალოგის რეჟიმში შესული ხელოვანი ზემოთნახსენებში ნამუშევრის კონცეფციაა

ნამუშევრები არის ბიზნესმენ გია ჯოხთაბერიძის კერძო კოლექციაში

განკუთვნილია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის მუდმივმოქმედი ექსპოზიციისთვის

შესრულებულია 2005-2008 წლებში

  • შედგება ოთხი ლითონის ქანდაკებისგან
  • მასალა:
  • ლითონი ტყავი, შერეული ტექნიკა.