მოგზაურობა ბიბლიაში

იერუსალიმში შესვლა

ამ სერიაში გაერთიანებული ნამუშევრები ერთგვარი მცდელობაა თანამედროვე ლითონის არატრადიციული მასალით შეიქმნას რელიგიური ნამუშევრები (ძველი და ახალი აღქმიდან) მოხდეს მათი ადაბტაცია თანამედროვე გარემოსთან და ადამიანთან.

ასევე შედგეს დროული დიალოგი სიმსუბუქესა და სიმძიმეს შორის, ხაზსა და ფორმას შორის.

ადამიანი მოღვაწეობა დროსა და სივრცეში ჰგავს იერუსალიმში შესვლის სცენას, როდესაც მაცხოვარი თავისი მრჭამსით, მენტალიტეტით და იდეოლოგიით შედის გარემოში, რომლიც უნდა გადააკეთოს.

შესრულებულია 2004 - 2008 წლებში

  • მასალა:
  • ლითონი, შერეული ტექნიკა.